دم شما گرم

دانلود انیمیشن ارنست و سلستین Ernest and Celestine 2012 دوبله فارسی

 

دنیایی وجود دارد که در آن خرس ها در شهرهای خود در بالای زمین زندگی می کنند و جوندگان در زیر زمین های خود در ترس و نفرت متقابل زندگی می کنند. با این حال، سلستین، یک کارآموز موش دندانپزشک، حداقل یک دلیل مشترک لحظه ای با ارنست، یک نوازنده فقیر خرس خیابانی پیدا می کند که باعث می شود آنها از هر دو دنیای مربوطه خود طرد شوند. علیرغم این بدبختی، تبعیدیان دوستی فزاینده ای بین خود پیدا می کنند و استعدادهای مربوط به آنها به دلیل آن شکوفا می شود. با وجود این، چالش عمیق بی سر و صدا آنها با تعصبات بنیادین جهانشان را نمی توان نادیده گرفت زیرا مقامات آنها را ردیابی می کنند. وقتی این اتفاق می افتد، ارنست و سلستین باید در برابر چنین تعصبی برای عشق خود بایستند و به غیرممکن ها برسند.