دم شما گرم

دانلود انیمیشن مارسل صدف کفش به پا Marcel the Shell with Shoes On زیرنویس فارسی چسبیده

 

مارسل یک صدف شایان ستایش و به ارتفاع یک اینچ است که با مادربزرگش، کانی، و پرز حیوان خانگی آنها، آلن، زندگی رنگارنگی را به وجود می آورد. زمانی که بخشی از یک جامعه گسترده از پوسته ها بودند، اکنون به عنوان تنها بازماندگان یک تراژدی مرموز به تنهایی زندگی می کنند. با این حال، هنگامی که یک مستندساز آنها را کشف می کند، فیلم کوتاهی که او در فضای مجازی پست می کند میلیون ها طرفدار پرشور مارسل را به همراه می آورد، همچنین خطرات بی سابقه ای را به همراه دارد و امیدی جدید برای یافتن خانواده از دست رفته اش.