3/5 - (3 امتیاز)

دانلود سریال 2022 1899 با زیرنویس فارسی چسبیده

 

تمام زاویه اروپا برای ما بسیار مهم بود، نه تنها از نظر داستانی، بلکه نحوه تولید آن نیز بسیار مهم بود. این واقعاً باید یک همکاری اروپایی باشد، نه فقط بازیگران، بلکه گروه نیز. ما احساس می‌کردیم که با سال‌های گذشته اروپا در حال افول، می‌خواهیم نقطه مقابلی به برگزیت و ناسیونالیسم در کشورهای مختلف افزایش دهیم و به ایده اروپا و اروپایی‌ها که با هم کار می‌کنند و خلق می‌کنند، برگردیم.