• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

قسمت 5 فصل 4 قرار داده شد

مجموعه گلچینی که در آن تحقیقات پلیس اسرار شخصی و حرفه ای افراد درگیر را در داخل و خارج از قانون کشف می کند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 972MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 418MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 795MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 819MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 896MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 328MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 581MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 840MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 866MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 545MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1003MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 864MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 456MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 841MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 476MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 876MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 540MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 997MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 403MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 745MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 439MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 814MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 525MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 972MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 434MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 807MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 677MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 677MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 196MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 358MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 625MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 754MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 204MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 373MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 651MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 363MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 634MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 376MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 656MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 485MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 848MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 384MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 661MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 696MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 706MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 703MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 430MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 739MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل چهارم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 384MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 661MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 696MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 706MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 703MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 430MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 740MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال True Detective 2014

 

سریال کاراگاه حقیقی (True Detective) سریال کاراگاه واقعی در زمان خودش به شدت مورد توجه قرار گرفت. کارگردان جوان و خلاقش کری فوکوناگا به همراه فیلمنامه نویس دقیق سریال نیک پیزولاتو، توانستند نظر تماشاگران و منتقدان را به خودشان جلب کنند. فصل دوم ولی با انتقادهای زیادی روبرو شد. قسمت اول سریال کاراگاهان حقیقی به نحوه اشنایی دو پلیس اصلی داستان و روبه رویشان با قتل مرموز و اسرارآمیزی میپردازد… سریال کارآگاه حقیقی به عنوان یکی از محبوب‌ترین و با کیفیت‌ترین آثار آنتالوژی جنایی-معمایی تلویزیون کار خود را آغاز کرد. هر چقدر سریال با فصل اول خود غوغا به پا کرد در فصل دوم ناامیدکننده ظاهر شد. حالا چند ماه از عرضه فصل سوم این سریال گذشته است.. امیدواریم با دیدن این سریال نهایت لذت و استفاده را برده باشید… کاران مووی…

https://karanmovie.org/wp-content/uploads/2021/01/True-Detective-Season-1.mp4فصل چهارم سریال True Detective یک سریال تلویزیونی آمریکایی در ژانر درام، جنایی و معمایی است که توسط نیک پیزولاتو و ایسا لوپز ساخته شده است. این فصل در هشت قسمت در تاریخ 12 ژانویه 2024 (22 بهمن 1402) از طریق HBO Max منتشر شد.

داستان فصل چهارم

داستان فصل چهارم سریال True Detective درباره دو کارآگاه به نام‌های لیز دنورس (کالی کوکو) و آلن وارنر (دیوید اویلوو) است که در حال تحقیق درباره یک پرونده قتل مرموز در شهر انیس، آلاسکا، هستند.

این دو کارآگاه در طول تحقیقات خود با یک سری از رازهای تاریک و شوم مواجه می‌شوند که به گذشته این شهر بازمی‌گردد.

نقد فصل چهارم

فصل چهارم سریال True Detective یک فصل قابل قبول است که با بازی‌های خوب بازیگران و کارگردانی خوب ایسا لوپز توانسته نظر مخاطبان را جلب کند.

داستان فصل جذاب و درگیر کننده است و مخاطب را تا پایان فصل پای تلویزیون میخکوب می کند. فصل با صحنه‌های رازآلود و مرموز خود توانسته لحظات خوشی را برای مخاطب رقم بزند.

بازی بازیگران فصل نیز قابل قبول است. کالی کوکو در نقش لیز دنورس بازی خوبی ارائه داده است. او توانسته هم حس شجاعت و قهرمانی این شخصیت را به خوبی نشان دهد و هم حس تردید و دوگانگی او را هنگام مواجهه با گذشته خود.

دیوید اویلوو در نقش آلن وارنر بازی خوبی ارائه داده است. او توانسته هم حس مهربانی و دلسوزی این شخصیت را به خوبی نشان دهد و هم حس خشونت و بی‌رحمی او را هنگام مواجهه با جنایتکاران.

کارگردانی ایسا لوپز نیز قابل توجه است. او توانسته فصل را با ریتم مناسبی کارگردانی کند و صحنه‌های رازآلود و مرموز فصل را به زیبایی به تصویر بکشد.

در مجموع، فصل چهارم سریال True Detective یک فصل قابل قبول است که برای مخاطبان این ژانر می‌تواند گزینه خوبی باشد. این فصل دارای داستانی جذاب و درگیر کننده، بازی‌های خوب بازیگران و کارگردانی خوب است.

نقاط قوت فصل:

بازی‌های خوب بازیگران
کارگردانی خوب ایسا لوپز
داستان جذاب و درگیر کننده
نقاط ضعف فصل:

برخی از صحنه‌های فصل کمی کلیشه‌ای هستند
جمع‌بندی

فصل چهارم سریال True Detective یک فصل قابل قبول است که می‌تواند مخاطبان را سرگرم کند. این فصل دارای داستانی جذاب و درگیر کننده، بازی‌های خوب بازیگران و کارگردانی خوب است.

نکاتی درباره فصل:

فصل چهارم سریال True Detective بر اساس فیلمنامه‌ای از نیک پیزولاتو و ایسا لوپز ساخته شده است.
فصل در سال 2023 در ایالات متحده آمریکا فیلمبرداری شده است.
فصل چهارم سریال True Detective در تاریخ 12 ژانویه 2024 (22 بهمن 1402) از طریق HBO Max منتشر شد.
نقد من

من فصل چهارم سریال True Detective را سریال خوبی دیدم. داستان فصل جذاب و درگیر کننده است و بازیگران بازی خوبی ارائه داده‌اند. کارگردانی فصل نیز قابل قبول است.

اما در برخی از صحنه‌های فصل، شاهد کلیشه‌هایی هستیم که می‌توانستند بهتر باشند. به عنوان مثال، رابطه میان لیز و آلن کمی کلیشه‌ای است.

در مجموع، فصل چهارم سریال True Detective یک سریال قابل قبول است که می‌تواند مخاطبان را سرگرم کند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 9

aa:

1400/10/4

سلام. فصل سه قسمت دوم، همون قسمت یکه

پاسخ

سلام و خسته نباشید دوست عزیز .. لطفا با دقت دانلود کنید

سالار:

1400/07/28

مرسی که گفتی جاوید جان که دانلود نکنیم بیخودی

جاوید:

1400/05/11

این سریال سانسور شده است .

ممد:

1400/02/21

زیرنویسم نداری اینهمه سانسور چیکار کردی صفحه اولی

mitra:

1400/02/6

زیرنویس خرابه باز :( میزنم پخش بشه خارجی میزنه زیرنویسو :((((

پاسخ

بازهم سعی کنید... اصلاح شد مشکلات دانلود زیرنویس

mitra:

1400/02/3

چرا زیرنویس فارسی نمیاره نمیتونم دانلود کنم

sue:

1399/12/20

سلام. سریالش کامل هست یا سانسور شده؟

ILIYA:

1399/12/9

این سریال عالی هستش بی زحمت سریال های SONS OF ANARCHY و SOPRANOS و THE WIRE رو قرار بدید

میثم:

1399/11/4

زیرنویس چسبیده نیست

نظر خود را بنویسید