لینک های دانلود اضافه شدند

سرنوشت دو نفر به دلیل سحر و جادو زمانی که روح مرده ها به زنده ها باز می گردند، پیچیده می شود.

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 846MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 772MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 424MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 788MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 432MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 738MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 405MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 727MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 750MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 674MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 370MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 700MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 384MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل دوم

قسمت 1

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 846MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 772MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 424MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 788MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 432MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 738MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 405MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 727MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 750MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 674MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 370MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

کیفیت : 720

حجم فایل: 700MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 384MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود فصل 2 سریال کیمیای ارواح Alchemy of Souls 2022 زیرنویس فارسی چسبیده

 

فرزندان یک جادوگر جوان نفرین شده و ناتوان از جادو و یک جادوگر تنها خطرناک که روحش موقتاً در بدن ضعیف شخص دیگر قرار دارد باید به یکدیگر کمک کنند و با افراد قدرتمندی که می خواهند با استفاده از جادوی انتقال روح بر دیگران حکومت کنند مبارزه کنند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید