دم شما گرم

دانلود فیلم ایرانی گذرگاه 1365 بصورت رایگان و باکیفیت بالا

 

در طول جنگ ایران و عراق سربازی به نام ناصر به همراه سه نفر از همرزمانش (احمد، قاسم و محمد) برای گشت زنی و جمع آوری اطلاعات به جبهه اعزام می شوند. ناصر حلقه ازدواجش را به نامزدش عاطفه که تازه نامزدش شده بود داد تا از دعوا برنگشت. برای انجام این ماموریت قصد داشتند از مسیری مخفی که توسط راهنمای محلی به آنها نشان داده شده است بروند، اما راهنما توسط عراقی ها کشته شد و گروه مجبور شد از مسیر اصلی برای شناسایی استفاده کند. مأموریت منفجر کردن پل تدارکاتی در امتداد گذرگاه به خوبی انجام شد، اما قاسم و محمد که لباس عراقی به تن داشتند، به عنوان جاسوس هدف گلوله قرار گرفتند. ناصر و احمد هر دو پس از شکنجه توسط دو عراقی فرار کردند.