دانلود فیلم خلبان. نبردی برای بقا The Pilot. A Battle for Survival 2022 زیرنویس فارسی چسبیده

 

دسامبر 1941، جبهه شمال غربی. یک ستون تانک آلمانی به سمت مسکو در حال حرکت است. در حین انجام ماموریت برای جلوگیری از پیشروی دشمن، IL-2 نیکولای کوملف سرنگون می شود. Komlev موفق می شود هواپیمای خود را در یک جنگل دورافتاده فرود بیاورد. او زنده است، اما از قلمرو دوستانه دور است. پیش روی او آزمایشی بی امان از استقامت شدید جسمی و روحی است. کوملو مجروح پس از مبارزه با گرسنگی و سرمای شدید، فرار از دسته گرگ ها و سربازان نازی، سرانجام به مکان امن باز می گردد. اما در آنجا او با چالش دیگری روبرو می شود، که زندگی را تغییر می دهد.