دم شما گرم

دانلود فیلم مرگ در تگزاس 2020 Death in Texas زیرنویس فارسی چسبیده

 

بیلی واکر تازه از زندان به ال پاسو باز می گردد تا متوجه شود که مادرش به دلیل نارسایی کبد در حال مرگ است اما در لیست پیوند پیوند قرار دارد. با این حال، حاشیه گزینه های تیره تر دیگری را ارائه می دهد.
بیلی واکر که از زندان بیرون آمده، به خانه در ال پاسو می‌آید تا متوجه شود که مادرش بر اثر نارسایی کبدی در حال مرگ است، اما در لیست پیوند پیوند قرار دارد. با این حال، در امتداد مرز، گزینه‌های تیره‌تر دیگری نیز وجود دارد. کارتل خوارز به زودی متوجه می شود و اوج خشونت به همه درگیرها رستگاری یا لعنت می دهد.