دانلود سریال Slow Horses 2022 اسب های آرام

 

Slough House محل تخلیه اعضای سرویس اطلاعاتی است که خراب کرده اند: یک پرونده خدماتی را در قطار رها کرده اند، یک دستگاه نظارت را منفجر کرده اند، یا در حالت مستی غیرقابل اعتماد شده اند. آنها روابط ضعیف سرویس هستند. اسبهای آهسته و تلخ ترین آنها ریور کارترایت است که روزهایش به رونویسی مکالمات تلفن همراه می گذرد. اما وقتی مرد جوانی ربوده می شود و آدم ربایان او را به صورت زنده در اینترنت تهدید به سر بریدن می کنند، ریور فرصتی را برای نجات خود می بیند. اما آیا قربانی همان چیزی است که برای اولین بار به نظر می رسد؟ و ارتباط آدم رباها با یک روزنامه نگار رسوا چیست؟ همانطور که ساعت در زمان اعدام تیک می زند، ریور متوجه می شود که هر کسی که درگیر است دستور کار خود را دارد.