• بازیگران: محمدرضا گلزار ،
  • کارگردان: سعید رضایت ،
  • ژانر: خانوادگی
  • کشور سازنده: ایران
  • زبان: فارسی
  • رده سنی: PG-13+

قسمت 40 قرار داده شد

هفت خوان مسابقه ای بر اساس اطلاعات عمومی است. که در آن محمدرضا گلزار به عنوان مجری با شرکت کنندگان مردمی در ارتباط خواهد بود...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 374MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 604MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.06 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.23 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.34 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 420MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 680MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.04 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.50 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.86 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 466MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 643MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.03 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.18 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.28 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 459MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.72 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.35 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 331MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 514MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 807MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.92 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.74 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 373MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 580MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 910MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.17 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.20 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 472MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 830MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.12 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.36 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.58 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 429MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 549MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 921MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.04 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.95 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 582MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.11 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.52 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.26 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 380MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 576MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.04 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.19 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.25 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 341MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 499MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 973MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.31 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.65 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 333MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 487MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 951MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.28 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.56 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 437MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 639MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.22 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.67 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.70 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 351MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 514MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1002MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.34 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.82 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 341MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 498MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 972MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.30 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.67 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 301MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 512MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 843MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.74 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.36 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 279MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 473MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 719MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.55 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.11 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 397MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 631MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.09 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.29 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.44 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 465MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 642MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.05 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.33 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.51 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 407MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 691MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.11 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.34 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.54 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 355MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 603MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 993MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.04 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.96 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 482MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 666MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.15 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.41 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.68 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 365MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 604MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 981MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.02 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.91 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 362MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 616MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1014MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.09 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.05 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 419MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 667MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.19 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.42 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.69 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 389MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 594MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.02 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.15 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.17 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 27

کیفیت : 480

حجم فایل: 428MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 700MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.17 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.47 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.78 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 28

کیفیت : 480

حجم فایل: 503MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 726MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.20 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.52 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.88 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 29

کیفیت : 480

حجم فایل: 471MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 650MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.16 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.36 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.57 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 30

کیفیت : 480

حجم فایل: 424MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 586MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.01 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.13 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.12 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 31

کیفیت : 480

حجم فایل: 450MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 617MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.07 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.25 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.36 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 32

کیفیت : 480

حجم فایل: 363MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 577MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1017MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.09 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.06 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 33

کیفیت : 480

حجم فایل: 401MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 516MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 977MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.01 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.90 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 34

کیفیت : 480

حجم فایل: 423MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 610MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.01 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.12 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.11 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 35

کیفیت : 480

حجم فایل: 384MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 610MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.05 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.21 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.29 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 36

کیفیت : 480

حجم فایل: 361MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 574MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1011MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.08 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.03 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 37

کیفیت : 480

حجم فایل: 344MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 546MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 962MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.98 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.84 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 38

کیفیت : 480

حجم فایل: 309MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 491MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 865MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.78 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.45 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 39

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 885MB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.82 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.53 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

قسمت 40

کیفیت : 480

حجم فایل: 394MB

قیمت: 5,100تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 626MB

قیمت: 5,200تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.08 GB

قیمت: 5,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 2.27 GB

قیمت: 6,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.40 GB

قیمت: 7,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 10,000تومان

درباره فیلم

دانلود سریال ایرانی هفت خان بصورت رایگان

 

سریال هفت خان محصول سال 2021 کشور در ژانر خانوادگی میباشد. هفت خان توسط سعید رضایت کارگردانی شده و بازیگرانی همچون در آن ایفای نقش کرده اند. گذشتن از هفت خان کار سختیه، ولی غیرممکن نیست. شرکت‌کننده های این مسابقه هیجان‌انگیز، باید بر اساس اطلاعات عمومی خود به سوالات متنوعی که از موضوعات مختلف طرح شده اند، پاسخ دهند و…

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید