• بازیگران: Jason Sudeikis ، Hannah Waddingham
  • کارگردان: Declan Lowney ،
  • ژانر: درام ، کمدی ، ورزشی

فصل 3 قرار داده شد

سریال تد لاسو، تد لاسو مربی فوتبال آمریکایی به انگلیس می رود تا به یک تیم فوتبال در شهر لندن کمک کند و جایگاه آن را در لیگ ارتقا دهد و....

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 104MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 189MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 330MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 94MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 298MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 100MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 182MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 318MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 196MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 342MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 99MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 316MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 363MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 93MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 295MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 89MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 284MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 346MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 364MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 180MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 328MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 623MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 561MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 362MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 690MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 34.3MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 61MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 115MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 174MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 310MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 582MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 520MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 137MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 186MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 332MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 624MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 173MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 309MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 580MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 147MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 492MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 139MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 384MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 644MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 414MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 781MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 800MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 800MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 839MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 259MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 858MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 587MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 546MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1015MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 426MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 803MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 791MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 329MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 617MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 350MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 657MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 717MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 782MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 800MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 800MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 443MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 839MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 259MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 860MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 312MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 586MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 546MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1015MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 426MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 803MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 791MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 329MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 617MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 351MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 658MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 717MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال تد لسو Ted Lasso 2020

 

سریال تد لسو – محصول سال 2020 کشور آمریکا و انگلستان در ژانر کمدی و درام و ورزشی میباشد. تد لسو  توسط Tom Marshall کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Jason Sudeikis و Hannah Waddingham و Jeremy Swift در آن ایفای نقش کرده اند.

سریال Ted Lasso، بعد از پخش یک فصل تبدیل به یکی از موفق‌ترین سریال‌های سرویس نوپا و تازه‌ تاسیس اپل تی‌وی ‌پلاس +Apple TV شده است. یک کمدی ورزشی شوخ و شنگ که که تماشایش در این روزهای قرنطینه توصیه می‌شود.

Bill Lawrence، Jason Sudeikis، Joe Kelly و Brendan Hunt، مجموعه‌ی تلویزیونی Ted Lasso را بر اساس شخصیتی به همین نام ساخته‌اند. شخصیت تد لاسو اولین‌بار توسط جیسون سودیکیس، برای پوشش خبری و تبلیغاتی لیگ‌ برتر انگلیس در شبکه‌ی NBS Sports به مخاطبان فوتبالی لیگ جزیره معرفی شد. مجموعه‌ای که در فاصله‌ی سال‌های 2013-2014 پخش می‌شد. از همان زمان ساخت سریالی براساس شخصیت تد لاسو دور از ذهن بنظر نمی‌رسید. موضوعی که بالاخره بعد از گذشت چند سال توسط  اپل محقق شد. سریال نخستین‌بار در سه قسمت از +Apple TV در ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ به نمایش درآمد و پس از گذشت پنج روز از پخش آن، فصل دوم آن با ده قسمت تمدید شد و در اکتبر ۲۰۲۰ نیز مجوز ساخت فصل سوم خود را گرفت. Ted Lasso با خلق مجموعه‌ای از کاراکترهای دوست داشتنی، شوخی‌های خنده‌دار و موقعیت‌های احساسی و جدیِ به اندازه‌ و دلچسب، توانسته به موفقیتی فراتر از انتظار برسد. البته این موفقیت چندان هم دور از انتظار نبود: بهرحال بسیاری از مخاطبان در این روزها بیش‌تر از هر چیزی از دیدن یک سریال و فیلم حال خوب‌کن استقبال می‌کند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید