قسمت 16 فصل 1 قرار داده شد

زمانی که دو دکتر باهوش در مدرسه رقیب یکدیگر می شوند، به طور اتفاقی دوباره به هم می رسند - هر کدام با بدترین رکود زندگی روبرو می شوند و به طور غیرمنتظره ای با یکدیگر آرامش پیدا می کنند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 431MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 763MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 470MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 831MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 467MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 826MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 521MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 923MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 821MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 443MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 784MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 452MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 799MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 455MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 805MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 811MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 448MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 794MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 452MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 801MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 852MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 479MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 847MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 833MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 494MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 875MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 507MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 897MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 431MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 763MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 470MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 831MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 467MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 826MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 521MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 923MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 821MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 443MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 784MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 452MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 799MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 455MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 805MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 811MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 448MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 794MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 452MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 801MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 852MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 479MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 847MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 833MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 494MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 875MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 507MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 897MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال Doctor Slump 2024

دکتر اسلومپ (Doctor Slump) یک سریال کمدی رمانتیک محصول سال ۲۰۲۴ کره جنوبی است. این سریال توسط بک سون وو نوشته شده و او هیون جونگ آن را کارگردانی کرده است. پارک هیونگ شیک، پارک شین هه و یون پارک در این سریال ایفای نقش می‌کنند.

داستان سریال

داستان سریال دکتر اسلومپ حول محور دو شخصیت اصلی به نام‌های هان یی-جون و کانگ هه-جین می‌چرخد. هان یی-جون یک جراح مغز و اعصاب نابغه اما مغرور است که به دلیل یک حادثه، حافظه خود را از دست می‌دهد. کانگ هه-جین یک فیزیوتراپیست مهربان و دلسوز است که به هان یی-جون در بازیابی حافظه‌اش کمک می‌کند. در این میان، آنها به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند.

شخصیت های سریال

پارک هیونگ شیک: در نقش هان یی-جون
پارک شین هه: در نقش کانگ هه-جین
یون پارک: در نقش چوی جین-هو
لی سونگ-مین: در نقش پدر هان یی-جون
کیم سون-آ: در نقش مادر هان یی-جون
جونگ مون-سونگ: در نقش پدر کانگ هه-جین
اوه یون-아: در نقش مادر کانگ هه-جین
نکات مثبت سریال

داستان: داستان سریال دکتر اسلومپ جذاب و سرگرم کننده است. سریال به خوبی از عناصر ژانر کمدی رمانتیک استفاده می‌کند و مخاطب را تا پایان سریال درگیر نگه می‌دارد.
شخصیت پردازی: شخصیت‌های سریال دکتر اسلومپ به خوبی توسعه یافته‌اند و مخاطب می‌تواند با آنها ارتباط برقرار کند. شخصیت‌های سریال از تنوع خوبی برخوردارند و به خوبی به مسائل اجتماعی و عاشقانه می‌پردازند.
بازیگری: بازی بازیگران سریال دکتر اسلومپ بسیار خوب و قابل تحسین است. پارک هیونگ شیک و پارک شین هه به خوبی نقش‌های خود را ایفا کرده‌اند و شیمی قوی بین آنها وجود دارد.
کارگردانی: کارگردانی سریال دکتر اسلومپ جذاب و گیرا است. کارگردان سریال، او هیون جونگ، با استفاده از تصاویر زیبا و قاب‌بندی‌های هنرمندانه، توانسته است فضایی کمدی رمانتیک را برای سریال ایجاد کند.
نکات منفی سریال

سرعت کند روایت: سرعت روایت سریال دکتر اسلومپ در برخی از قسمت‌ها کند است. این امر می‌تواند برای برخی از مخاطبان خسته‌کننده باشد.
خطوط داستانی فرعی: به نظر برخی از مخاطبان، سریال خطوط داستانی فرعی زیادی دارد که به طور کامل به سرانجام نمی‌رسند.
نتیجه‌گیری

دکتر اسلومپ یک سریال خوب است که می‌تواند مخاطبان علاقه‌مند به ژانر کمدی رمانتیک را راضی کند. این سریال داستانی جذاب و سرگرم کننده، شخصیت‌های دوست‌داشتنی، بازی‌های قوی و کارگردانی جذابی دارد.

نکات خاص سریال

موسیقی: موسیقی متن سریال دکتر اسلومپ توسط Kim Jun-seok ساخته شده است. موسیقی متن سریال به خوبی با فضای سریال همخوانی دارد.
محبوبیت: سریال دکتر اسلومپ از زمان پخش خود در کره جنوبی و سایر کشورهای جهان محبوب بوده است. این سریال در جشنواره‌های مختلف تلویزیونی نیز جوایز متعددی را کسب کرده است.
امتیاز سریال

IMDb: 8.1/10
Rotten Tomatoes: 88%
پخش سریال

شبکه نمایش: JTBC
تاریخ انتشار: 2024
تعداد فصل: 1
تعداد قسمت: 16

توجه:

اطلاعات مربوط به سریال دکتر اسلومپ 2024 تا حدودی بر اساس پیش‌بینی‌ها و اخبار منتشر شده است.
ممکن است پس از انتشار کامل سریال، جزئیات داستان، شخصیت‌ها و سایر اطلاعات آن با آنچه در حال حاضر ارائه شده است، متفاوت باشد.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 1

فرنوش:

1403/01/12

این سریال تموم شده چرا فقط تا قسمت دوازده هست ؟؟؟؟؟

پاسخ

دوست عزیز قسمت آخر هم افزوده شده و در دانلود باکس قرار دارد

نظر خود را بنویسید