دانلود فیلم Bullet Train 2022 

 

لیدی‌باگ قاتل آموزش‌دیده می‌خواهد زندگی خشن خود را رها کند، اما توسط سرپرستش ماریا بیتل به منظور جمع‌آوری کیفی در قطار سریع السیر که از توکیو به سمت موریوکا می‌رود، او را به داخل می‌کشد. در کشتی، کیمورا، شاهزاده، نارنگی و لیمون همکار قاتل داستان هستند. هنگامی که پنج قاتل سوار می شوند متوجه می شوند که اهداف آنها همه به هم مرتبط است.