دوبله فارسی

دانلود فصل 4 سریال حمله به تایتان 2013 با زیرنویس فارسی چسبیده تریلر قسمت ها
  • کشور سازنده: ژاپن
  • زبان: ژاپنی
  • رده سنی: 18+

قسمت 30 افزوده شد

ارن ییگر که با مرگ مادرش به دست تایتان‌ها تغذیه می‌شود، قول انتقام از گونه‌هایی را می‌دهد که پس از 100 سال صلح، دیوارهای محصور را شکسته و بقایای بشریت را تهدید می‌کنند.

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 443MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 463MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 436MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 455MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 136MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 468MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 447MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 434MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 463MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 450MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 445MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 454MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 442MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 451MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 453MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 137MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 472MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 27

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 446MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 28

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 29

کیفیت : 480

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 600MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 30

کیفیت : 480

حجم فایل: 572MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 970MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.8GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل چهارم

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 386M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 401M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 378M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 398M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 406M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 386M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 376M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 17

کیفیت : 720

حجم فایل: 210M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 18

کیفیت : 720

حجم فایل: 229M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 19

کیفیت : 720

حجم فایل: 214M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 20

کیفیت : 720

حجم فایل: 216M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 21

کیفیت : 720

حجم فایل: 185M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 22

کیفیت : 720

حجم فایل: 202M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 23

کیفیت : 720

حجم فایل: 190M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 24

کیفیت : 720

حجم فایل: 166M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 25

کیفیت : 720

حجم فایل: 380M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 26

کیفیت : 720

حجم فایل: 228M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 27

کیفیت : 720

حجم فایل: 188M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 28

کیفیت : 720

حجم فایل: 195M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 29

کیفیت : 480

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 600MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 30

کیفیت : 480

حجم فایل: 572MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 970MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.8GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
دوبله فارسی

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 139MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 485MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 454MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 463MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 445MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 431MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 443MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 456MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 445MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 438MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 420MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 409MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 122MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 424MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 101MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 184MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 350MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 92MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 168MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 318MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 396MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 467MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 442MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 440MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 420MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 455MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 426MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 71MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 244MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 426MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 454MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 421MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 120MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 417MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 397MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 450MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 468MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 467MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 452MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 454MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 454MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 451MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 431MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 443MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 455MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 455MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 453MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 447MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 136MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 429MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 454MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 451MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 449MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 426MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 436MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 451MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 450MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 449MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 446MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 455MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 456MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 27

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 439MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 28

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 436MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 29

کیفیت : 480

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 599MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 30

کیفیت : 480

حجم فایل: 566MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 958MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.8GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود انیمه Attack on Titan 2013

انسان ها تقریبا توسط موجودات غول پیکری به نام تیتان نابود می شوند. تیتان ها معمولا چندین طبقه بلند هستند، به نظر می رسد هوش ندارند، انسان ها را می بلعند و بدتر از همه، به نظر می رسد این کار را برای لذت انجام می دهند نه به عنوان منبع غذایی. درصد کمی از بشریت با دیوارکشی در سرزمینی که توسط دیوارهای بسیار بلند محافظت می شود، زنده ماندند، حتی بلندتر از بزرگترین تایتان ها. تا به امروز، و بشریت بیش از 100 سال است که تایتان ندیده است. یک روز، ارن 10 ساله و دوست دوران کودکی اش میکاسا شاهد چیزی وحشتناک هستند زیرا دیوارهای شهر توسط یک تایتان عظیم که از هوا ظاهر می شود تخریب می شود. در حالی که تایتان‌های کوچک‌تر شهر را هجوم می‌آورند، دو بچه با وحشت زنده زنده خورده شدن مادر ارن را تماشا می‌کنند. ارن قول می‌دهد که تک تک تایتان‌ها را خواهد کشت و انتقام همه بشریت را خواهد گرفت.

حمله به تایتان ، یک سریال انیمیشنی به کارگردانی تتسورو آراکی هست. داستان این سریال انیمیشنی به صدها سال قبل باز می‌گردد ، جایی که انسان‌ها به دست تایتان‌ها از بین می‌رفتند ، اما عده‌ی اندکی از آن‌ها موفق شدند در شهری با دیوارهای بسیار بلند پناه بگیرند و جان سالم بدر ببرند. صد سال به همین منوال می‌گذرد تا اینکه…امیدواریم لذت برده باشید… کاران مووی….

سازنگان انیمه Attack on Titan فصل به فصل و قسمت به قسمت در حال یادگیری بودند. به‌گونه‌ای که وقتی به الگوی کلی پیشرفت اثر مورد بحث نگاه می‌اندازیم، با محصولی روبه‌رو می‌شویم که مدام نقاط شقوت خود را بیشتر از قبل شناخت و همواره به تاکید روی آن‌ها پرداخت؛ نقاط قوتی از جنس معرفی شخصیت‌های جدیدی که آن‌چنان کم از کاراکترهای محبوب یا منفور ندارند و می‌توانند توجه تماشاگر را به‌معنی واقعی کلمه به خود جلب کنند.

فصل چهارم و پایانی این انیمه‌ی سریالی به زیبایی از همان ابتدا نشان می‌دهد که چه‌قدر به مخاطب توجه دارد و تا چه اندازه آگاهانه، با استفاده‌ی بیشتر و بیشتر از نقاط قوت خود جلو می‌رود. درحالی‌که بسیاری از مخاطبان می‌ترسیدند که موقع پخش فصل آخر بخش‌هایی از داستان سه فصل نخست را بیش از حد فراموش کرده باشند، انیمه حمله به تایتان به‌نوعی یک داستان‌گویی تازه را کلید می‌زند؛ تا در محیطی جدید و از زاویه‌ای متفاوت به ماجراها بنگریم، شخصیت‌ها را دنبال کنیم و در کل بهتر و جامع‌تر از قبل، جهان Attack on Titan را بفهمیم. این وسط آرام‌آرام و پا به پای افرادی که در جریان ماجراهای اصلی قرار می‌گیرند، مخاطب هم به قصه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود؛ تا همه‌چیز را به شکل منطقی به یاد بیاورد و احساس عقب ماندن از قصه‌گویی را نداشته باشد

نکته‌ی مثبت دیگری که در فصل پایانی به چشم می‌آید، تنظیم بسیار بسیار خوب سرعت روایت در بخش‌های مختلف آخرین اپیزودهای انیمه Attack on Titan است. زیرا باعث می‌شود که مثلا مدت‌زمانی چند روزه را به شکل فشرده دنبال کنیم و سپس طی زمانی نسبتا طولانی غرق‌شده در جریان یک نبرد حماسی، نگران‌کننده و عجیب باشیم. این نه‌تنها سبب می‌شود که مخاطب از شنیدن برخی بخش‌های پرشده از توضیح قصه احساس خستگی نکند، بلکه به خوبی سکانس‌های کلیدی را پررنگ‌تر جلوه می‌دهد و عملا از یاد بردن به هم ریختن شهر توسط ارن را غیرممکن می‌سازد. (حاوی اسپویل)در فصل 4 اتک آن تایتان و یا نبرد با تایتان ها شما قرار است داستانی زیبا را مشاهده کنید. نیم فصل دوم این سریال انیمه و زیبا در تاریخ 19 دی ماه 1400 به انتشار رسید که با استقبال شدید کاربران رو به رو بوده است. ارن شخصیت اصلی سریال قرار است در نیم فصل دوم راز اصلی و مخوف خود را فاش کند و ما شاهد نبردی حماسی خواهیم بود. تا این قسمت یعنی قسمت 16 فصل چهارم آنچنان که باید داستان را متوجه نشده ایم اما در 12 قسمت آینده که قرار است به انتشار برسد ارن تصمیم سختی خواهد گرفت و ممکن است پادشاهی همه تایتان ها و یا بهتر است بگوییم 9 تایتان اصیل را بر عهده بگیرد.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 6

مــاهــان:

1400/12/28

عجب سریالی بود

مــاهــان:

1400/12/26

کسی نیست جواب مارو بده ؟؟؟؟؟؟؟؟

مــاهــان:

1400/12/25

چیشد ؟

مــاهــان:

1400/12/25

کسی نیست جواب بده ؟

مــاهــان:

1400/12/24

کسی نیست جواب بده ؟ آیا سانسوره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ

تمامی محتواهای خارجی قرار داده شده در وب سایت همگی بر اساس قوانین سازمان بازبینی و سانسور می باشد

مــاهــان:

1400/12/18

آیا سانسوره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نظر خود را بنویسید