• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل 4 دوبله قرار داده شد

دیک و ریچل، دختری که در تاریکی عجیبی تسخیر شده است، درگیر توطئه ای می شوند که می تواند جهنم را روی زمین بیاورد. در طول مسیر سایر قهرمانان به آنها می‌پیوندند، استارفایر و پسر هیولایی دوست‌داشتنی. آنها با هم به یک تیم قهرمان تبدیل می شوند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 379MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 710MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 764MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 762MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 379MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 718MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 146MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 487MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 365MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 683MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 496MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 173MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 308MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 576MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 315MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 589MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 354MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 671MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 186MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 338MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 639MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 736MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 174MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 309MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 578MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 347MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 650MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 173MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 307MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 575MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 183MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 327MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 611MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 597MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 798MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 182MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 324MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 606MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 634MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 541MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 335MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 628MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 204MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 363MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 680MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 338MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 635MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 335MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 627MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 150MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 500MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 184MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 328MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 614MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 352MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 658MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 207MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 368MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 689MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 496MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 191MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 340MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 635MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 354MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 664MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 342MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 640MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 387MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 725MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 384MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 720MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 385MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 723MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
دوبله فارسی

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 326MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 552MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 491MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 944MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 372MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 629MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 964MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 853MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 530MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1020MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 537MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 488MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 937MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 479MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 921MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 883MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 477MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 919MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 355MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 600MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 895MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 322MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 546MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 487MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 937MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 918MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 490MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 942MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 448MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 861MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 327MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 553MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 971MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 787MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 894MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 547MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 337MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 570MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 485MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 932MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 970MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 259MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 439MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 843MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 469MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 901MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 512MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 986MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 530MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 975MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 444MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 856MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 926MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 301MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 509MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 980MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 491MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 945MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 337MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 562MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 319MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 540MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 518MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 995MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 337MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 571MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 324MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 549MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 898MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 906MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 495MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 952MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 573MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 495MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 951MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 332MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 561MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 307MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 519MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 996MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 351MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 594MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 373MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 632MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 333MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 564MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال تایتان ها Titans 2018

 

سریال تایتان ها محصول سال 2018 کشور آمریکا در ژانر اکشن و ماجراجویی و جنایی میباشد. تایتان ها توسط N/A کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Brenton Thwaites و Anna Diop و Ryan Potter در آن ایفای نقش کرده اند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید