دوبله فارسی

دانلود فصل  سریال کیمیای روح Alchemy of Souls 2022 دوبله فارسی قسمت ها

فصل 2 قرار داده شد

داستان این فیلم در کشوری خیالی به نام داهو اتفاق می‌افتد و درباره عشق و رشد جادوگران جوان است که به دلیل طلسم جادویی ممنوعه معروف به "کیمیاگری روح‌ها" بر سرنوشت پیچیده خود غلبه می‌کنند که به روح‌ها اجازه می‌دهد بدن خود را تغییر دهند....

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 370MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 675MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 387MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 707MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 745MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 381MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 695MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 726MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 396MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 722MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 746MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 745MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 727MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 716MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 802MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 772MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 726MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 619MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 366MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 668MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 351MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 641MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 729MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 390MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 713MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 457MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 832MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 768MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 846MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 772MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 432MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 788MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 738MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 727MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 750MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 370MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 674MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 384MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 700MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 741MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 427MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 777MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 370MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 675MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 387MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 707MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 746MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 696MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 727MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 724MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 748MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 746MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 728MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 716MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 803MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 774MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 727MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 619MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 366MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 668MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 351MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 641MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 729MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 390MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 713MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 833MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 768MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 846MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 772MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 432MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 788MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 738MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 727MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 750MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 370MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 674MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 384MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 700MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 741MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 427MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 778MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
دوبله فارسی

فصل اول

فصل دوم

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 483MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 818MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 498MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 844MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 530MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 897MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.7GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 490MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 830MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 511MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 864MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 508MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 861MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 526MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 891MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.7GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 515MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 872MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 512MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 867MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 509MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 862MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 557MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 943MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.8GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 529MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 896MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.7GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 511MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 866MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 816MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 479MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 811MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 479MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 812MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 517MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 874MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 849MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 601MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 1017MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.9GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 600MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 1017MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.9GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 593MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 1005MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.9GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 541MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 917MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.7GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 551MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 934MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.8GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 518MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 877MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 509MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 861MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 525MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 888MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.7GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 820MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 494MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 836MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.6GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 527MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 891MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.7GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 566MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 958MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.8GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال Alchemy of Souls 2022

 

سریال کیمیای روح محصول سال 2022 کشور کره جنوبی در ژانر اکشن و درام و تخیلی میباشد. کیمیای روح توسط Joon Hwa Park کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Jae-Wook Lee و Jung So-Min و Min-Hyun Hwang در آن ایفای نقش کرده اند. در کشور داهو، جانگ ووک در یک خانواده نجیب به دنیا می‌آید. اما رازی ناخوشایند در مورد تولد او وجود دارد که مردم سراسر کشور در مورد آن صحبت می‌کنند. او در واقع یک دردسرساز است. در این میان جانگ ووک به صورت اتفاقی با دختری به نام مو-دوک ملاقات می‌کند. او یک جنگجوی نخبه است، اما روحش در یک بدن ضعیف گرفتار شده است. حال مو-دوک خدمتکار جانگ ووک می‌شود اما مخفیانه به او یاد می‌دهد که چگونه بجنگد و..

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید