شهاب حسینی

قسمت 5 قرار داده شد

یک وکیل درگیر پرونده قتلی می شود که به گذشته تاریک او مرتبط است.

قسمت 6 فصل سوم افزوده شد

نعیم که پانزده سال زندان را به عشق دیدن دخترش تاب آورده، پس از رهایی برای دیدار با او دچار بحرانی بزرگ می‌شود...

لینک های دانلود اضافه شدند

دلشکسته داستان دلبستگی دو جوان با طرز فکر متفاوت و از دو خانواده مختلف است که مجبور مى شوند با هم پایان نامه بدهند بدین منظور براى آشنا کردن هم دیگر از جهان هاى خود دوستان یکدیگر را به هم نشان مى دهند.