Ali Sivandi

لینک های دانلود اضافه شدند

یک پزشک موفق که برادر کوچک خود را در حمله یک باند از دست می دهد، زندگی ممتاز خود را رها می کند تا به یک جنگجوی نقابدار تبدیل شود و انتقام مرگ برادرش را بگیرد....