Barbara Hershey

لینک های دانلود اضافه شدند

خانواده لامبرت بعد از جریان سری اول بر این اعتقاد هستند که ارواح خانه خود را شکست داده اند، اما این تنها خیالی بیش نیست و رفته رفته متوجه می شوند نیروی شر به همین راحتی از بین نمی رود و..

لینک های دانلود اضافه شدند

پس از سکته مغزی ، جودیت آلبرایت به خانه سالمندان قدیمی نقل مکان می کند ، جایی که او شروع به شک و تردید می کند که چیزی غیر طبیعی در حال اذیت و آزار ساکنان است. برای فرار ، او باید همه اطرافیان خود را متقاعد کند که آن شخص در واقع به آنجا تعلق ندارد…