Bobby Deol

دوبله فارسی

دانلود فیلم حیوان Animal 2023 دوبله فارسی

لینک های کیفیت خوب قرار داده شد

پدری که اغلب به دلیل کار دور است، نمی تواند شدت عشق پسرش را درک کند. از قضا این عشق و تحسین شدید به پدر و خانواده اش باعث ایجاد تضاد بین پدر و پسر می شود....

لینک های دانلود اضافه شدند

روابط و وفاداری یک خانواده جنایتکار که قصد دزدی بزرگ بعدی خود را دارد ، هنگامی آزمایش می شود که برخی افشاگری های تکان دهنده به آنها ضربه می زند.