Connie Nielsen

لینک های دانلود اضافه شدند

یکی از تماشاگران که برای کمک به زنی که توسط گروهی از مردان مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ، مداخله می کند، هدف یک قاچاقچی انتقام جوی مواد مخدر می شود.

لینک های دانلود اضافه شدند

ژنرال سابق روم قصد دارد از امپراتور فاسدی که خانواده اش را به قتل رسانده و او را به بردگی می فرستد انتقام بگیرد.

لینک های دانلود اضافه شدند

دانلود فیلم میراث  Inheritance 2020 دوبله فارسیپس از درگذشت ناگهانی رئیس یک خانواده ثروتمند و قدرتمند، همسر و دختر او با یک میراث مخفی تکان دهنده ای روبرو می شوند زندگی آنها ...