Corey Feldman

لینک های دانلود اضافه شدند

نویسنده ای پس از مرگ یکی از دوستانش، برای سایر نزدیکانش داستان سفر دوران کودکی خود که به همراه دوستانش به دنبال یافتن جسد پسری گمشده جست و جویی را آغاز کرده بود را تعریف می کند.