Gábor Jászberényi

لینک های دانلود اضافه شدند

پس از اینکه پدربزرگش قربانی یک کلاهبرداری مفصل می شود، زندگی یک مرد جوان زیر و رو می شود.