Gina Torres

لینک های دانلود اضافه شدند

پس از یک اخراج سرشناس، بازگشت به حرفه مد جنا زمانی که او عاشق یک همکار - که اتفاقا پسر رئیسش است - می افتد، با مشکل مواجه می شود.جنا باید تصمیم بگیرد که آیا او همه چیز را در یک رابطه عاشقانه مخفی به خطر می اندازد یا خیر...