Hinako Saeki

لینک های دانلود اضافه شدند

یک جامعه شناس جوان به دنبال پاسخی برای مرگ مرموز یک دوست است و به زودی با همان نوار ویدئویی نفرین شده ای که باعث مرگ همسر و پسر دوستش شده است، تماس پیدا می کند که توسط نفرین ساداکو، روحی بی امان، تسخیر شده که..