Jennifer Connelly

لینک های دانلود اضافه شدند

مادر و دختری که بعد از یک مشاجره تلخ حضانت آسیب دیده اند، در یک ساختمان آپارتمانی مخروبه وارد می‌شوند و در آنجا هدف روح یکی از ساکنان سابق قرار می‌گیرند...

لینک های دانلود اضافه شدند

یک ماهیگیر، یک قاچاقچی و یک سندیکا سعی دارند تا با بدست آوردن یک الماس گرانبها زندگی خود را زیر و رو کنند...

لینک های دانلود اضافه شدند

بر اساس داستان واقعی کوه گرانیت هات شات، گروهی از آتش نشانان نخبه که همه چیز را به خطر می اندازند تا از یک شهر در برابر آتش سوزی تاریخی محافظت کنند.

لینک های دانلود اضافه شدند

فیلم آلیتا فرشته جنگ ، درباره ی دختری تحت عنوان آلیتا است که در دنیایی مخفی زندگی می کند و حافظه خود را به طور کامل از دست داده است. دکتر سایبرنتیک او را در توده های زباله پیدا کرده و وظیفه ی مراقبت از او را بر عهده می گیرد و…

لینک های دانلود اضافه شدند

جان نَش (راسل کرو) از دانشگاه فارغ التحصیل شده و به سمت استادی برگزیده میشود. او توانایی خارق العادهای در کشف رابطه بین اشکال و اعداد به هم ریخته دارد. ازدواج با آلیشیا (جنیفر کونلی) به زندگی او رنگ و لعابی دیگر میدهد تا اینکه ظاهراً ویلیام پارچر (اد هریس) مامور سیا به سراغش میرود و از او میخواهد با توجه به استعداد بینظیرش در زمینه فعالیتهای رمز شکنی به سیا کمک کند اما…