Joon-ho Huh

لینک های دانلود اضافه شدند

در سال 1991 سومالی جنگ زده، پرسنل و خانواده های هر دو سفارت کره جنوبی و کره شمالی هدف یکسانی دارند: فرار از موگادیشو.

لینک های دانلود اضافه شدند

سه جوان که بدهی زیادی را بالا آورده اند سعی دارند با روشی که استعدادش را دارند این بدهی را تصفیه کنند اما در این روند پس دهی وام با افراد قدرتمند و ثروتمندی که ضعیف ها را شکار میکنند روبه رو می شوند....