Kôji Yakusho

لینک های دانلود اضافه شدند

کسانی که با فوکوشیما دایچی درگیر هستند، توسط برخی سرزنش می‌شوند و توسط دیگران به عنوان قهرمانان مورد استقبال قرار می‌گیرند. آنها با یک تهدید مرگبار و نامرئی به نام فاجعه هسته‌ای بی‌سابقه روبرو هستند....