Mahesh Babu

لینک های دانلود اضافه شدند

یک سرگرد ارتش که به کورنول فرستاده می شود تا به خانواده همکار مجروح خود کمک کند، در نهایت با وزیر فاسدی که خانواده را هدف قرار می دهد، شاخ و برگ می زند.

لینک های دانلود اضافه شدند

دانلود فیلم من، بارات Bharat Ane Nenu 2018 دوبله فارسیپسری که در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده، برای محقق کردن قولی که به مادرش داده است به هند برمی‌گردد و تلاش می‌کند ... دانلو ...