Malaika Wakoli-Abigaba

لینک های دانلود اضافه شدند

یک زوج پناهنده از سودان جنوبی جنگ زده فرار دلخراشی را انجام می دهند، اما پس از آن تلاش می کنند تا خود را با زندگی جدید خود در یک شهر انگلیسی که شیطانی در زیر سطح آن نهفته است، وفق دهند....