Manu Rishi Chadha

لینک های دانلود اضافه شدند

در سال 1948، یک تیراندازی متقابل در یک بخش جدا شده از مرز هند و پاکستان پر صدا شد و تنها دو سرباز زنده ماندند. یکی سرباز هندی پاکستانی الاصل است در حالی که دیگری سرباز پاکستانی هندی الاصل است....

لینک های دانلود اضافه شدند

قتل یک دختر کالجی که خودکشی جلوه داده شده بود، دکتر شیو را راهی سفری می کند تا حقیقت قتل دخترش را کشف کند.