Norman Reedus

قسمت 6 فصل 1 افزوده شد

سفر دریل در یک شهر از کشور فرانسه متوقف شده است اما انعطاف پذیر در حالی که او امیدوار است راهی برای بازگشت به خانه پیدا کند مسیر داستان شروع به پیشروی می کند...