Olivier Gruner

لینک های دانلود اضافه شدند

زندگی یک ماجراجویی برای رفتگران فضایی کیپ کورمن و دخترش تیلور است که کشتی خود را از طریق جهانی پر از هیولاها، بیگانگان و روبات ها عبور می دهند تا به Deepstar افسانه ای برسند و ثروت های درون خود را جمع آوری کنند....

لینک های دانلود اضافه شدند

کاپیتان مولر برای زنده ماندن در جنگ با نیروهای روسی تلاش می کند. در حالی که آمریکایی‌های ما لی و تری در حال آماده شدن برای روز D هستند، زخمی شده، به نرماندی فرستاده می‌شود. به زودی نتیجه حل می شود و نبرد GIs ما و آلمانی ها را در یک مسیر قرار می دهد...

لینک های دانلود اضافه شدند

یک تفنگدار اسرارآمیز روسی به یک مارشال و یک کلانتر کمک می کند تا با یک باند یاغی تشنه به خون به نام The Hellhounds که به شهر کوچک آنها در شرق تگزاس حمله کرده اند، درگیر شوند.