Omar Chaparro

لینک های دانلود اضافه شدند

خانواده ای که در یک دکل در حال فروپاشی در باجا گیر افتاده اند، با یک کوسه مگالودون انتقام جو روبرو می شوند.

لینک های دانلود اضافه شدند

در فیلم خاموشی Blackout 2022 می‌بینید مردی به نام کین در حالی در یک بیمارستان از خواب بیدار می‌شود که هیچ خاطره‌ای به یاد ندارد. حال او تلاش می‌کند از بیمارستان فرار کرده تا هر طور شده هویت واقعی خود را پیدا کند اما…