Paris Intarakomalyasut

لینک های دانلود اضافه شدند

دو پزشک پس از مشاهده یک شبح در بیمارستان ، وسواس خطرناکی برای به دست آوردن شواهد علمی مبنی بر وجود ارواح پیدا میکنند و ...