Pat Healy

لینک های دانلود اضافه شدند

در روزهای پایانی در مسافرخانه یانکی پدلار، دو کارمند که مصمم به افشای گذشته تسخیر شده هتل هستند، شروع به تجربه رویدادهای آزاردهنده ای می کنند که مهمانان قدیمی برای اقامت به آنجا مراجعه می کنند.

لینک های دانلود اضافه شدند

پس از اینکه ملیسا و خانواده اش در برابر طوفان پناه می گیرند ، به دام یک اتفاق می افتند. ملیسا بدون هیچ نشانه ای از نجات متوجه می شود که او و دوست دخترش امی ممکن است با اتفاقات وحشتناکی که خانواده اش را تهدید می کند ارتباطی داشته باشند....