Paul Giamatti

لینک های دانلود اضافه شدند

یک معلم تاریخ بداخلاق در یک مدرسه مقدماتی دورافتاده مجبور می شود در تعطیلات با دانش آموز مشکلی که جایی برای رفتن ندارد در محوطه دانشگاه بماند....

لینک های دانلود اضافه شدند

پس از اینکه لوکاس نیکل با تفنگ آبی خود به کلونی مورچه ها سرازیر می شود، به طرز جادویی به اندازه حشره کوچک شده و به کار سخت در خرابه ها محکوم می شود....

لینک های دانلود اضافه شدند

یک کارمند آرمان گرا برای یک نامزد جدید ریاست جمهوری، در طول دوره کاری خود در مبارزات انتخاباتی، یک دوره کوتاه در مورد سیاست های کثیف دریافت می کند.

لینک های دانلود اضافه شدند

یک تصادف عجیب و غریب ممکن است به یک حلزون روزمره باغ کمک کند تا به بزرگترین آرزویش برسد: برنده شدن در Indy 500.