Paul Newman

لینک های دانلود اضافه شدند

دو آدم گرفتار با هم متحد می‌شوند تا فریب نهایی که علیه آنها اجرا شده را از بین ببرند....

لینک های دانلود اضافه شدند

مک کوئین در راه رسیدن به بزرگ‌ترین مسابقه زندگی‌اش، به عنوان یک ماشین مسابقه‌ای تازه‌کار در یک شهر مخروبه سرگردان می‌شود و می‌آموزد که برنده شدن همه چیز در زندگی نیست....