Paul Raci

لینک های دانلود اضافه شدند

یک زن قاتل مرگبار از مخفیگاه بیرون می آید تا از دختری که سال ها قبل از دستش داده بود محافظت کند، در حالی که در حال فرار از دست مردان خطرناک است.

لینک های دانلود اضافه شدند

این فیلم داستان زندگی یک درامر هوی-متال است. هنگامی که او شروع به از دست دادن شنوایی اشمی کند ، زندگی اش وارد یک سقوط آزاد می شود.