Tony Leung Chiu-wai

لینک های دانلود اضافه شدند

داستان کارگران زیرزمینی را دنبال می‌کند که جان خود را برای ارسال اطلاعات و دفاع از سرزمین مادری به خطر می‌اندازند، پس از حمله ژاپن به پرل هاربر زمانی که...

لینک های دانلود اضافه شدند

قسمت دوم و پایانی داستان حماسی صخره سرخ در مورد نبردی افسانه ای بوده که مسیر تاریخ چین را تغییر داد....

لینک های دانلود اضافه شدند

فصل اول این سری از فیلم صخره سرخ یک داستان دو قسمتی با محوریت نبردی بوده که در دوره سه پادشاهی چین (220-280 پس از میلاد) در گرفته است....