لینک های دانلود اضافه شدند

بلید که اکنون یک مرد تحت تعقیب توسط ماموران FBI است، باید به نیروهای Nightstalkers بپیوندد تا با چالش‌برانگیزترین دشمن خود یعنی دراکولا روبرو شود...

لینک های دانلود اضافه شدند

بلید برای مبارزه با دروها که از خونآشامها تغذیه میکنند، با شورای خون آشامها اتحاد ناآرامی تشکیل میدهد.

لینک های دانلود اضافه شدند

یک مرد نیمه خون آشام، نیمه فانی، در حالی که خون آشام های شیطانی را می کشد، محافظ نژاد انسان شده و سعی دارد پلیدی را از دنیا پاک کند...