لینک های دانلود اضافه شدند

پلیس قهرمان چینی که ماموریت های زیادی را با موفقیت انجام داده اتفاقی تیم خود را وارد تله ای مرگبار می کند و او تنها بازمانده از این اتفاق خواهد بود. بعد از گذران دوره ای افسردگی با همکار جدیدش آشنا می شود که ...

لینک های دانلود اضافه شدند

پلیس قهرمان هنگ کنگ باید گروهی از بمب گذاران مزد بگیر را متوقف کند، در حالی که شروران داستان پلیس (1985) برای انتقام به سراغش می آیند.

لینک های دانلود اضافه شدند

یک افسر پلیس درستکار در شهر هنگ کنگ باید از زندگی اش بگذرد درست زمانی که قاچاقچی مواد مخدر معروف او را متهم به قتل یک پلیس بدذات کند.