لینک های دانلود اضافه شدند

لوسی و ادموند پونسی با پسر عموی خود یوستاس به نارنیا بازمی‌گردند و در آنجا با شاهزاده کاسپین در کشتی سلطنتی The Dawn Treader ملاقات می‌کنند. در طول راه آنها قبل از رسیدن به لبه جهان با....

لینک های دانلود اضافه شدند

خواهر و برادرهای منتخب دوباره به نارنیا بازمی‌گردند، جایی که آنها برای کمک به دفع یک پادشاه شرور و بازگرداندن وارث قانونی تاج و تخت، شاهزاده کاسپین، با شر به مبارزه می پردازند...

لینک های دانلود اضافه شدند

چهار کودک از طریق یک کمد لباس به سرزمین نارنیا سفر می کنند و در خصوص سرنوشت از پیش تعیین شده خود مطلع می شوند که با راهنمایی یک شیر عرفانی آن را آزاد کرده و سعی بر آزاد سازی نارنیا دارند...