لینک های دانلود اضافه شدند

پس از اینکه میمون ها ضررهای غیرقابل تصوری را متحمل می شوند، سزار با غرایز تاریک تر خود دست و پنجه نرم می کند و تلاش قهرمانانه خود را برای انتقام از هم نوعان خود آغاز می کند. شروع جنگی بی پایان...

لینک های دانلود اضافه شدند

صلح شکننده ای که مابین میمون‌ها و انسان‌ها وجود دارد با اتفاقاتی تهدید می‌شود، زیرا بی‌اعتمادی و خیانت هر دو قبیله را به جنگ برای تسلط بر زمین تهدید می‌کند....

لینک های دانلود اضافه شدند

ماده ای برای کمک و ترمیم مغز طراحی و ساخته شده و برای تست و آزمون به میمونی تزریق می شود، اما این ماده به میمون هوشی پیشرفته را اهدا می کند که ..