لینک های دانلود اضافه شدند

یک پسر جوان به طور کاملا تصادفی باعث ورود مجدد خطرناکترین و مرگبارترین شکارچیان به زمین می شود، تنها کسانی که می توانند مانع نابودی جهان توسط این شکارچیان باشند یک دانشمند ناراضی و یک سرباز سابق بوده که ...

لینک های دانلود اضافه شدند

گروهی از جنگجویان نخبه با چتر نجات وارد جنگلی ناآشنا می شوند و توسط اعضای یک نژاد بیگانه بی رحم شکار می شوند. این گروه باید برای فرار با امکانات محدودش ...

لینک های دانلود اضافه شدند

غارتگر بازهم به زمین برمیگردد، اما این بار میخواهد ادعای مالکیت خود بر زمین را در شهر لس آنجلس به مردم نشان دهد...

لینک های دانلود اضافه شدند

تیمی از کماندوها وارد ماموریتی خطرناک در جنگلی در آمریکای مرکزی با یک شکارچی بیگانه رو به رو می شود و باید برای زنده ماندن بجنگند...