لینک های دانلود اضافه شدند

استیو راجرز (کاپیتان آمریکا) سعی دارد در کنار تطبیق دادن خود با دنیای مدرن به نجات دنیا بپردازد، اما با ظهور دشمنی جدید برای انتقام جویان او با همکاری بلک ویدو و نیک فیوری سعی دارد این دشمن نوظهور و یا همان سرباز زمستان را متوقف کند..

لینک های دانلود اضافه شدند

استیو راجرز، یک سرباز نظامی طرد شده، پس از مصرف یک دوز از "سرم سوپر سرباز" به قوی ترین سرباز دنیا یا همان کاپیتان آمریکا تبدیل می شود. اما کاپیتان آمریکا بودن بهایی دارد و تاوان این موضوع ....