میکزیک

لینک های دانلود اضافه شدند

جیک پنتکاست، پسر Stacker Pentecost، دوباره با Mako Mori متحد می شود تا نسل جدیدی از خلبانان Jaeger، از جمله رقیب Lambert و هکر 15 ساله Amara را در برابر تهدید جدید Kaiju رهبری کند.