پرو

لینک های دانلود اضافه شدند

والریا مدتها آرزوی مادر شدن را داشت. پس از اینکه متوجه شد باردار است، انتظار دارد که احساس خوشبختی کند، اما چیزی در حال رخ دادن است....

لینک های دانلود اضافه شدند

زندگی متضاد یک معمار معتاد به کار و یک هنرمند آتشین زمانی که برخورد تصادفی آنها در پرو نفس گیر می شود، دیدگاه آنها را نسبت به زندگی تغییر می دهد و به هم می ریزد.