دوبله اختصاصی

دانلود فیلم آتش Blaze 2022 دوبله فارسی

لینک های دانلود اضافه شدند

پس از اینکه به طور تصادفی شاهد یک جنایت خشونتآمیز است، یک دختر جوان دچار شوک میشود و تلاش میکند تا آنچه را که میبیند درک کند، در نهایت در دنیای غیرقابل تخمینی تخیل خود تجدید مییابد.