لینک های دانلود اضافه شدند

دو دوست قدیمی برای شام همدیگر را ملاقات می کنند. همانطور که یکی حکایت هایی را بیان می کند که تجربیات خود را با آن خاطرات به تصویر می کشد، دیگری متوجه جهان بینی های متفاوت آنها می شود...